CBD

Top 3 myths over cannabis

Algemeen wordt wiet gezien als een taboe en of geheimzinnig kruid. Diverse mythen houden het daarbij in nevelen gehuld en weerhouden mensen ervan de plant echt te leren kennen. Hierbij ontkrachten wij de top 3 meest gehoorde misvattingen over cannabis. Sommige suggereren onterecht dat wiet een ‘gateway drug’ is, terwijl het voor een ander juist positief is.

1. Cannabisgebruik crieërt criminaliteit
Het gebruik en productie van wiet is in veel landen verboden. Dit is vooral de eerste reden dat het product te vinden is op de zwarte markt, naast andere, verboden drugs, zoals cocaïne en crack.
Wanneer er een legale cannabismarkt ter beschikking is, nemen gelicenseerde shops de wiethandel over, waarmee de positie van illegale praktijken wordt geëlimineerd.
Bovendien is niet bewezen dat iemand door het roken van wiet zich eerder gewaagd voelt om een misdrijf te plegen. Het klopt wel eens dat er meer wetsovertreders cannabis gebruiken en andere drugs maar dit heeft geen verband met cannabis.
2. Wiet is verslavend en gevaarlijk.
Uit argumentatie komt vaak voor dat cannabis wordt vergeleken met harddrugs, namelijk dat je in een spiraal van verslaving zou moeten trekken. De plant verschilt enorm van de verslavende werking die harddrugs zoals heroïne en crack hebben. In tegenstelling tot die middelen veroorzaakt cannabis normaliter geen ernstige verslaving of ontwenningsverschijnselen.

3. Overdosis door middel van cannabis.
Jaarlijks gaan er veel mensenlevens verloren aan harddrugs. Maar niemand overlijdt aan alleen wietgebruik. Dit komt omdat cannabinoïden, de actieve stofjes in de plant, niet van invloed zijn op het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de ademhaling.
De enigste moeilijkheden die eventueel kunnen optreden zijn onregelmatigheden in de ademhalingscentrum. Daarbij hebben ze een depressief effect, wat de ademhaling belemmert en in ‘t ergste geval tot de dood kan leiden. Cannabis heeft dit effect niet en dat is ook de reden waarom er voor zover bekend geen sterfgevallen zijn door alleen wietgebruik.

Kortom, bij de juiste dosis is cannabis een ontspannend en effectief product om uw gemoedstoestand te verbeteren. Laat jezelf inlichten op onze website om onduidelijkheden te voorkomen. Dit draagt een steentje bij om de bestaande myths te laten verdwijnen!

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *