De laatste jaren is het gebruik van voedingssupplementen en verzorgingsproducten met CBD
steeds populairder geworden. CBD – olie of – capsules worden voor veel verschillende
doeleinden gebruikt , ondanks dat voor de meeste toepassingen wetenschappelijke
onderbouwingen ontbreken. Toch zijn de ervaringen die vele mensen hebben opgedaan met
CBD – producten veelbelovende gegevens voor mensen die zich afvragen of het gebruik van
CBD misschien wat voor hen is. In deze blog zullen de algemene eigenschappen van CBD
besproken worden, evenals enkele toepassingen en de veiligheid ervan.

Wat is CBD?
Cannabidiol (CBD) is één van de actieve stoffen in de cannabis sativa plant, oftewel één van
de cannabinoïden die op unieke wijze inte ractie hebben met het menselijk lichaam. CBD is in
tegenstelling tot THC (tetrahydrocannabinol) , een andere bekende cannabinoïde, niet
psychoactief. Met andere woorden, van CBD kan je niet stoned of high worden, dit is slechts
een eigenschap van THC. Naast deze twee bekendste cannabinoïden bevat cannabis sativa
nog een heel spectrum aan andere actieve stoffen, zoals bijvoorbeeld cannabinol (CBN) en
cannabigerol (CBG). Deze cannabinoïden hebben (deels) via een netwerk van cellulaire
receptoren, het endocanna binoïdesysteem (ECS) , interactie met het menselijk lichaam wat
de verschillende gewenste effecten van cannabis sativa teweegbrengt. Van de cannabis
sativa is er voornamelijk één veredeld type die veel CBD bevat met van nature lage
concentraties THC: hennep . Voor de productie van niet – psychoactieve CBD – supplementen is
de hennepplant dus bij uitstek geschikt.

Waarvoor kan CBD goed zijn?
De effecten van CBD op het menselijk lichaam zijn gevolgen van de invloed ervan op het ECS,
welke een centrale rol speelt bij het behoud van evenwicht tussen organen, cellen en
weefsels. Daarnaast beïnvloedt het diverse fysiologische functies zoals de stofwisseling,
energiehuishouding, stemming en thermoregulatie. CBD heeft vooral effect op de algemene
regulering van het ECS, en wordt daarom ook wel gezien als de beheerder van het
endocannabinoïdesysteem. CBD zorgt niet voor een directe reactie, maar werkt indirect en
biedt als het ware van een afstandje ondersteuning. Het zou naar verluidt de algehele
effectiviteit van het ECS bevorderen vanwege de stimulatie van nuttige enzymen en
endocannabinoïden. Dankzij deze eigenschap van CBD is het dus mogelijk om bepaalde
fysieke en/of geestelijke klachten te behandelen, omdat een geoptimaliseerd ECS bijdraagt
aan meer balans in het menselijk lichaam. CBD wordt zoals eerder al gezegd, dus ook
gebruikt voor zeer uiteenlopende klachten. Zo worden CBD – supplementen gebruikt om
bepaalde lichamelijke chronische pijnen te behandelen , voor een betere nachtrust, om
stress en nervositeit tegen t e gaan, om epilepsie te behandelen en nog veel meer . Vanwege
het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar deze gerapporteerde effecten van CBD, is
het (nog) niet toegestaan om bepaalde gezondheidsclaims te maken over de effectiviteit
ervan.

Is CBD veilig?​
Uit de wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn naar de risico’s van CBD op het
menselijk lichaam, zijn er nauwelijks tot geen aanwijzingen gevonden die duiden op een
eventueel gevaar bij het gebruik ervan. Er lijken weinig bijwerkingen of interactie s te zijn bij
gebruik van CBD. Toch wordt het aangeraden om voorzichtig te zijn bij het gebruiken van
verschillende middelen door elkaar. Zo is het wel bekend dat CBD een duidelijke invloed
heeft op de effecten die THC teweegbrengt. Veelvoorkomende bijwerkingen van CBD met
THC zijn een verhoogde hartslag, duizeligheid en rode ogen. Er zijn echter wel groepen
mensen die extra alert moeten zijn als ze overwegen CBD te gaan gebruiken:
– Mensen met schizofrenie
– Mensen met hart – en vaatziekten
– Mensen met auto – immuunziekten
– Jongeren onder de 20 jaar
– Zwangere vrouwen

Daarnaast is het ook bekend dat CBD (en THC) interacties hebben met sommige medicatie . 1
Het kan de werking van bepaalde medicijnen versterken, evenals de bijwerkingen ervan.
Mocht je dus al medicijnen gebruiken en je overweegt om te starten met CBD, dan wordt
het altijd aangeraden om eerst te overleggen met je (huis)arts om te bepalen wat v oor jou
geschikt is.
1 https://www.jellinek.nl/vraag – antwoord/risicos – cbd – olie – cannabis – olie/